alkaličan


alkaličan
alkaline
* * *
• alkalescent

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bàzičan — bàzič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji ulazi u bazu, čini bazu, koji je dio baze 2. {{001f}}koji je u osnovi temeljan, fundamentalan [∼na istraživanja; ∼na pretpostavka] 3. {{001f}}kem. koji ima kemijska svojstva baza; lužnat, alkaličan ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bazičan — bàzičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji ulazi u bazu, koji je dio baze 2. koji je u osnovi [bazična istraživanja; bazična pretpostavka]; fundamentalan, temeljan 3. kem. koji ima kemijska svojstva baza; alkaličan, lužnat SINTAGMA bazična …   Hrvatski jezični portal